To the Pointe

Click here to edit subtitle

Audition

To the Pointe søker én kvinnelig og mannlig ballettdanser til hovedrollene, 
samt to kvinnelige ballettdansere som reserve til ballettforestillingen En liten historie om Askepott

To the Pointe søker én kvinnelig og mannlig ballettdanser til rollene Askepott og Prins, samt  to kvinnelige ballettdansere som reserve til rollene Fugl og Fee. Kriterier for søkeren er at man er mellom 18 og 23 år, har god forankring i klassisk ballett, samt er uteksaminert i 2014 eller tidligere.


Audition holdes i lokalene til Den Norske Ballettskole (DNBS) i Grenseveien 32. A, Oslo, 23. februar. kl 1400 – 2000. Audition inkluderer ballettklasse (tå for kvinner), repertoire, improvisasjon og intervju.


Prøveperioden og turne foregår i perioden 7. august – 23. august. 2014. Arbeidssted vil være i DNBS sine lokaler på Carl Berner. Turnéen går til Oslo, Akershus og Buskerud.


Balletten En liten historie om Askepott  er en eventyrlig og magisk ballett-forestilling for barn og unge, koreografert av Benedicte Marie Bjerke. Forestillingen legger vekt på mot, håp, drømmer og kjærlighet. Balletten hadde urpremiere 14. august 2013 på Ullevål barnesykehus. Forestillingen er en gave til barn og unge som er på barnesykehus. Prosjektet støttes av Prinsesse Märtha Louises Fond, Storebrand, Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse og Bergesens Almennyttige Stiftelse, FFUK i samarbeid med Norges Astma og Allergiforbund og Den Norske Ballettskole.


To the Pointe er Norges første og eneste freelancekompani for profesjonelle ballettdansere, med base i Oslo. Målet med kompaniet er å gi unge ballett-dansere en arbeidsplass, få arbeidserfaring, være ett springbrett ut i yrkeslivet, samt bringe kunstarten ballett ut til nye publikumsgrupper og arenaer. Kompaniet ledes av Benedicte Marie Bjerke.


Søknad sendes til benedictebjerke@ymail.com innen 16. februar. 2014, inkludert CV (maks to sider), ett portrettbilde og ett dansebilde.


To the Pointe is looking for one male and female ballet dancer for the main roles 
and two female ballet dancers as understudy for the ballet 
A little story about Cinderella

To the Pointe is looking for one male and female dancer for the leading role as the Cinderella and the Prince, as well as two female dancers as understudy for the roles the Fairy and the Bird. Applicants have to be inbetween18 - 23 year old, have a strong classical technique and must have graduated in 2014 or earlier.


Audition is held February 23. 1400 – 2000, at the Norwegian Ballet School (DNBS), in Grenseveien 32. A, Oslo, Norway. The audition includes a ballet class (women on pointe), repertoire, improvisation as well as an interview with the panel.


All the rehearsals as well as the performing tour will happen from August 7. – August 23. 2014. Rehearsals will be based at DNBS in Oslo. The company will tour in the districts around  Oslo, Akershus and Buskerud in Norway.


The ballet A little story about Cinderella is an adventurous and magical ballet for young children, choreographed by Benedicte Marie Bjerke. The ballet emphasizes courage, hope, dreams and love. The performance premiere was at Ullevål children's´s hospital in Oslo, August 14th in 2013. The ballet is a gift to children in hospital. The project is funded by Princess Märtha Louises Trust fund, FFUK, Storebrand, Ship owner Tom Wilhelmsens Foundation and Bergesens Charitable Foundation. We are collaborating with the Asthma and Allergy Association and the Norwegian Ballet School.


To the Pointe is Norway´s first and only project based ballet company for professional dancers. The company´s goal is to give young ballet dancers a workplace, work experience, and bring the art of ballet to new audiences and venues. The company is lead by Benedicte Marie Bjerke.


Please send application, CV/résumé (maximum two pages), one portrait and one dance shot to benedictebjerke@ymail.com

Deadline for application is February 16th 2014.


Grenseveien 32 A 0571, Oslo, norway